Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 23:00 25/08/2015  

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN  CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

 

STT Họ và tên Phụ huynh em lớp Số điện thoại Ghi chú
1 Phan Trung Đệ Phan Thị Như Tuyết 9/1 1666212671 Trưởng ban
2 Trần Đại Sỹ Trần Ngọc Bảo Trâm 8/3 935250618 Phó ban
3 Trần Hữu Sơn Trần Hữu Hoàng Giang 9/6 945767415 Thư ký-KT
4 Lê Ngọc Ánh Lê Ngọc Minh Tâm 8/1 905052662 Thành viên
5 Nguyễn Văn Tường Nguyễn Thị Quỳnh Giang 8/2 906556756 Thành viên
6 Nguyễn Anh Vinh Nguyễn Anh Vũ 8/5 917744201 Thành viên
7 Đặng Trọng Đính Đặng Minh Nhật 6/1 935805800 Thành viên
8 Hà Văn Thịnh Hà Văn Hưng 6/2 973238450 Thành viên
9 Lê Thị Thương Phan Thế Anh 7/4 1223290221 Thành viên
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN  CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015-2016
           
STT Họ và tên Phụ huynh em lớp Số điện thoại Ghi chú
1 Phan Trung Đệ Phan Thị Như Tuyết 9/1 1666212671 Trưởng ban
2 Trần Đại Sỹ Trần Ngọc Bảo Trâm 8/3 935250618 Phó ban
3 Trần Hữu Sơn Trần Hữu Hoàng Giang 9/6 945767415 Thư ký-KT
4 Lê Ngọc Ánh Lê Ngọc Minh Tâm 8/1 905052662 Thành viên
5 Nguyễn Văn Tường Nguyễn Thị Quỳnh Giang 8/2 906556756 Thành viên
6 Nguyễn Anh Vinh Nguyễn Anh Vũ 8/5 917744201 Thành viên
7 Đặng Trọng Đính Đặng Minh Nhật 6/1 935805800 Thành viên
8 Hà Văn Thịnh Hà Văn Hưng 6/2 973238450 Thành viên
9 Lê Thị Thương Phan Thế Anh 7/4 1223290221 Thành viên

Chưa có bình luận nào cho bài viết này