Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 23:00 25/08/2015  

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN  CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

 

STT Họ và tên Phụ huynh em lớp Số điện thoại Ghi chú
1 Phan Trung Đệ Phan Thị Như Tuyết 9/1 1666212671 Trưởng ban
2 Trần Đại Sỹ Trần Ngọc Bảo Trâm 8/3 935250618 Phó ban
3 Trần Hữu Sơn Trần Hữu Hoàng Giang 9/6 945767415 Thư ký-KT
4 Lê Ngọc Ánh Lê Ngọc Minh Tâm 8/1 905052662 Thành viên
5 Nguyễn Văn Tường Nguyễn Thị Quỳnh Giang 8/2 906556756 Thành viên
6 Nguyễn Anh Vinh Nguyễn Anh Vũ 8/5 917744201 Thành viên
7 Đặng Trọng Đính Đặng Minh Nhật 6/1 935805800 Thành viên
8 Hà Văn Thịnh Hà Văn Hưng 6/2 973238450 Thành viên
9 Lê Thị Thương Phan Thế Anh 7/4 1223290221 Thành viên
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN  CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015-2016
           
STT Họ và tên Phụ huynh em lớp Số điện thoại Ghi chú
1 Phan Trung Đệ Phan Thị Như Tuyết 9/1 1666212671 Trưởng ban
2 Trần Đại Sỹ Trần Ngọc Bảo Trâm 8/3 935250618 Phó ban
3 Trần Hữu Sơn Trần Hữu Hoàng Giang 9/6 945767415 Thư ký-KT
4 Lê Ngọc Ánh Lê Ngọc Minh Tâm 8/1 905052662 Thành viên
5 Nguyễn Văn Tường Nguyễn Thị Quỳnh Giang 8/2 906556756 Thành viên
6 Nguyễn Anh Vinh Nguyễn Anh Vũ 8/5 917744201 Thành viên
7 Đặng Trọng Đính Đặng Minh Nhật 6/1 935805800 Thành viên
8 Hà Văn Thịnh Hà Văn Hưng 6/2 973238450 Thành viên
9 Lê Thị Thương Phan Thế Anh 7/4 1223290221 Thành viên

Chưa có bình luận nào cho bài viết này