Dạy tức là học hai lần''

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 06:37 01/09/2014  

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

            Để chuẩn bị cho năm học 2014-2015. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường triển khai kế hoạch 2014-2015 cho PHHS các lớp và phiên họp toàn thể Trưởng ban, phó ban hội CMHS các lớp ngày 30/8/2014, đã đề ra kế hoạch  hoạt động của năm học 2014-2015.

Qua phiên họp đã cử 9 hội trưởng của các lớp, vào Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường, năm học 2014-2015 gồm các Ông (Bà) sau:

- Ông Phan Trung Đệ        : Trưởng ban.

- Ông Võ Dần                  :  Phó ban trực.

- Ông Trần Đại Sỹ             : Phó ban

- Ông Trần Hữu Sơn          : Thư ký-Kế toán.

- Ông Lê Ngọc Ánh            : Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Tường   : Thành viên.

- Ông Trần Văn Tuấn         : Thành viên.

- Ông Lê Ngọc Tuấn          : Thành viên

- Ông Nguyễn Anh Vinh     : Thành viên.

Ban đại diện cùng với nhà trường đã có cam kết thực hiện một số nội dung mà phiên họp toàn thể đã đề ra trong năm học 2014-2015.

 

 

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này