Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin Tức CĐCS

Tin Tức CĐCS

Cập nhật lúc : 15:02 13/11/2012  

Tham Luận Công Đoàn Cơ sở


CÔNG ĐOÀN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG: “DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM” CỦA TRƯỜNG THCS PHÚ DƯƠNG


               Cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm” là một cuộc vận động lớn, có chiều sâu được Bộ giáo dục - Đào tạo và công đoàn Việt Nam phát động từ năm học 1993 - 1994. Trong những năm qua, cuộc vận động này đã được triển khai sâu rộng, động viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, lòng nhân ái của cán bộ quản lí, đoàn viên giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành. Cuộc vận động đó đã có tác dụng tích cực tới mọi mặt hoạt động giáo dục , đặc biệt có tác dụng xây dưng đội ngũ, xây dựng và duy trì kỉ cương trường học, xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, hạn chế và đẩy lùi tiêu cực trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của cuộc vận động, năm qua CĐ  THCS Phú Dương đã thực hiện sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động này nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về chất lương giảng dạy, giáo dục toàn diện trong nhà trường bằng các giải pháp sau :

1. Công đoàn phối hợp với chính quyền, dưới sự chỉ đạo của  Chi bộ Đảng tổ chức cho CB- GV- VN học tập nghị quyết của Đảng, mời tuyên giáo huyện uỷ nói chuyện về thời sự trong nước, thời sự quốc tế. Đảng viên, đăng ký việc làm tốt với chi bộ, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng trong công tác giáo dục.

Công đoàn cũng tổ chức cho đoàn viên công đoàn quán triệt các chương trình hoạt động của ngành. Tích cực tham gia thảo luận, xây dựng đề án kế hoạch nhiệm vụ năm học hàng năm.

2. Thực hiện kế hoạch của huyện uỷ Phú Vang, trường THCS Phú Dương đã làm tốt công tác phát triển Đảng năm qua đã kết nạp được 4 Đảng viên mới.

3. Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, tổ chức tốt các chuyên đề về công tác giảng dạy trong trường.

Thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng, trí tuệ của  cán bộ đoàn viên giáo viên , học sinh góp phần xây dựng nề nếp kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

       Ngay từ đầu năm học, Ban chấp hành Công đoàn cùng phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, động viên sức sáng tạo của cán bộ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ CĐ chủ động xây dựng kế hoạch của tổ, của cá nhân cho phù hợp với kế hoạch của CĐ. Từ đó đề ra những chỉ tiêu , biện pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch  được giao. Trong hội nghị cán bộ viên  chức, giáo viên được dân chủ bàn bạc mọi vấn đề của nhà trường. Các ý kiến đóng góp đều được giải quyết thoả đáng có tình có lý. Cũng trong hội nghị cán bộ viên  chức đầu năm, công đoàn cùng chính quyền xây dựng quy chế về thi đua khen thưởng, quy chế thăm hỏi, tham quan,  quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng quy chế phối hợp, quy chế dân chủ và tổ chức cam kết thi đua.

4. Tổ chức công khai các hoạt động của nhà trường.

 Công đoàn cùng nhà trường cũng công khai các khoản thu chi hàng năm, từng học kì theo đúng văn bản quy định của Huyện, Sở Giáo dục và Đào và gửi bằng văn bản tới toàn thể cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớpvề các khoản thu chi.

 Ban chấp hành công đoàn phối hợp cùng nhà trường thông báo cho các tổ CĐ nắm được các tiêu chuẩn thi đua. Các tiêu chuẩn rõ ràng,có đánh giá bằng lượng điểm, quy định cho từng đoàn viên và học sinh sau mỗi đợt thi đua có họp sơ kết đánh giá công khai ở từng tổ công đoàn  và có khen thưởng.

Trong những  năm qua ở trường THCS Phú Dương, phong trào thi đua “ Hai tốt” của thầy và trò được duy trì liên tục, phát triển và đạt dược chất lượng mới, cao hơn, toàn diện hơn.

Các hoạt động: mua sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất ,tổ chức tham quan cho học sinh, việc tuyển dụng hợp đồng, các chế độ mà cán bộ giáo viên được hưởng luôn được bàn bạc, công khai.

5. Nhà trường phối hợp với ban chấp hành công đoàn đã chỉ đạo ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch công tác Ban TTND hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đã tập hợp được quần chúng, góp ý thẳng thắn chân tình, có tính xây dựng. Có tổng kết ,đánh giá từng học kỳ.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên, trong những năm qua, tập thể giáo viên trong trường đoàn kết nhất trí và liên tục được công nhận trường tiên tiến cấp tỉnh, trường được sở GD công nhận trường học thân thiện 2012 và công đoàn nhiều năm liền được Liên Đoàn lao động tỉnh khen.

Cuộc vân động đã nâng cao tinh thần trách nhiệm với trường, lớp của mỗi một đoàn viên trong trường. Khẩu hiệu “ Tất cả vì học sinh thân yêu” luôn  được đoàn viên thực hiện tốt. Nhà trường phối hợp với các nhà tài trợ vận động quỹ vì người nghèo mỗi năm hơn 50 triệu...để hổ trợ cho học sinh nghèo, con gia đình chính sách.

Mỗi Đoàn viên chủ nhiệm thực sự là người mẹ thứ hai của các em học sinh. Các đoàn viên làm công tác quản lý quản lí rất năng động sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đã làm cho nhà trường luôn khang trang bóng mát, chất lượng giáo dục ngày càng đạt kết quả cao.Đáp ứng nhu cầu học tập hiện nay.

 Công đoàn đã gắn cuộc vận động này với việc phát triển  khai quyết định 04/ BGD - ĐT của bộ giáo dục và đào tạo về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công đoàn phối hợp với  chính quyền đã làm tốt cuộc vận động này, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, đạt chuẩn hoá về trình độ đào tạo đáp ứng  yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục- đào tạo.

        Trên đây là một số biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ- Kỉ cương- Tình thương- Trách nhiệm”,  Trường THCS Phú Dương rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo, của quý đại biểu tham dự đại hội, của các đồng nghiệp để nâng cao hơn nữa chất lượng của cuộc vận động này trong giai đoạn tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn!

Số lượt xem : 1694

Chưa có bình luận nào cho bài viết này