Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 07:56 04/06/2021  

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS PHÚ DƯƠNG NĂM HỌC 2021-2022

Trường THCS Phú Dương thông báo CBGVNV, PHHS và HS biết Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong nhà trường năm học 2021-2022 như sau:

UBND HUYỆN PHÚ VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ DƯƠNG                 Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

       
       

 

Số:          / TB-THCSPD                                Phú Dương, ngày  02 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

            - Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định 1028/QĐ-UBND ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2021-2022;

           - Căn cứ Công văn số1222/SGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2021 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn việc chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022;

           - Căn cứ CV 349/PGDĐT-THCS ngày 18/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang hướng dẫn việc chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022;

             Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT. Trường THCS Phú Dương thông báo đến CB, GV, NV, Phụ huynh học sinh và học sinh được biết danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong nhà trường năm học: 2021 – 2022 bao gồm:

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Toán 6

Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

Toán 6

Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

2

Ngữ văn 6

Tập 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

Ngữ văn 6

Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

3

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

4

Khoa học tự nhiên 6

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Giáo dục Việt Nam

 

5

Lịch sử và Địa lí 6

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung

Giáo dục Việt Nam

 

6

Công nghệ 6

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Giáo dục Việt Nam

 

7

Tin học 6

Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

8

Giáo dục thể chất 6

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

 

9

Giáo dục công dân 6

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

10

Âm nhạc 6

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

11

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

 

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân

ĐHSP TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-         UBND Xã Phú Dương (b/c)

-         CBGVNV (t/h)

-         PHHS,HS (t/h)

-         Lưu VP                                                                     La Văn Tuất

Số lượt xem : 359

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác