Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:36 20/12/2019  

KẾ HOẠCH MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

UBND HUYỆN PHÚ VANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

Số:   /KH-THCSPD                                Phú Dương, ngày   tháng 12  năm 2019

KẾ HOẠCH

(Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý 2020 “Giúp bạn đến trường”)

Để thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020.  Trường THCS Phú Dương tổ chức “Bốc số trúng thưởng ” Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020  “Giúp bạn đến trường” như sau:

I. Mục đích yêu cầu :

1, Mục đích:

- Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

- Tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán món quà vui tết đón xuân “giúp bạn đến trường”.

2. Yêu cầu:

- Tất cả học sinh toàn trường; CBGVNV và phụ huynh học sinh tham gia; trong đó Công đoàn cơ sở vận động CBGVNV nhà trường ủng hộ một nữa ngày lương.

II. Thời gian, địa điểm, Thành phần:

1.     Thời gian:

Dự kiến từ 20/01 - 22/01/2020 

Địa điểm:

Sân trường trường THCS Phú Dương

Thành phần:

Tất cả CBGVNV, phụ huynh và học sinh toàn trường.

III. Nội dung, hình thức:

1. Nội dung:

Tổ chức vui chơi, bốc số trúng thưởng “Mừng Đảng, mừng xuân” tặng quà các em học sinh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán.

2. Hình thức:

- Văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân,

- Quay số trúng thưởng và phát quà giúp bạn đến trường nhân dịp tết Nguyên Đán.

- Dặn dò các em nghỉ tết Nguyên Đán an toàn

IV. Thể lệ phát hành và bốc số, trúng thưởng, phát quà giúp bạn đến trường:

1. Thể lệ phát hành:

- Phát hành :                                 2.999 vé, mỗi vé 5.000đ

- Học sinh: mỗi em 3 vé x 852 =  2556 vé

- Cán bộ Giáo viên:                       443 vé

2. Quay số:

- Một lần quay của mỗi giải Ban tổ chức sẽ mời một đại diện học sinh lên quay số mở thưởng.

3. Trúng thưởng:

- Cách quay số của mỗi giải như sau:

+ Giải Tư: Quay 2 lần, Mỗi lần quay 2 con số

+ Giải Ba: Quay 2 lần, Mỗi lần quay 3con số.

+ Giải Nhì: Quay 2 lần, Mỗi lần quay 4 con số.

+ Giải Nhất: Quay 1 lần, mỗi lần quay 4 con số.

+ Giải Đặc biệt: Quay 1 lần, Mỗi lần quay 4 con số.

- Cơ cấu giải thưởng. Tất cả giải thưởng bằng hiện vật

Giải tư 60 giải               

Giải ba 6 giải                 

Giải nhì 2 giải               

Giải Nhất 1 giải             

Giải Đặc biệt 1 giải

4. Thể lệ nhận thưởng: (Các vé trúng thưởng liên hệ tại cô Ly, cô Hoài và cô Phương để nhận)

- Số trúng thưởng là vé còn nguyên vẹn.

- Các vé trúng thưởng được nhận 1 lần sau khi quay hết các giải

- Thời gian nhận giải thưởng (Bắt đầu lúc mở thưởng đến 14h00’ cùng ngày) nếu không nhận thưởng thì Ban tổ chức sẽ xung vào công quỹ và tặng cho học sinh khác.

- Các vé trúng thưởng phải ghi đầy đủ họ tên, lớp học.

                   Trường hợp vé số trúng nhiều giải thưởng thì được nhận các giải đó.

5. Phát quà tết giúp bạn đến trường:

Phát quà chia thành 5 lượt: mỗi lượt 20 em theo danh sách gọi tên của BTC

V. Dự kiến kinh phí:

1. Tổng thu:

Tổng số vế phát ra: 2.999 vé x 5.000đ       =                   14.995.000đ

Quỹ nuôi heo đất năm học 2018-2019:                            6.000.000

Vận động CBGVNV ủng hộ 1/2 ngày lương:                      5.000.000

 Cộng:                                                                            25.995.000

2. Tổng chi

- Chi vé số trúng thưởng:                                                  5.000.000đ

- Tổ chức, in ấn:                                                               1.640.000đ                 

   - Phát quà học sinh nhân dịp tết: (100 suất x150.000đ) 15.000.000đ

                   Cộng chi:                                                      21.640.000

    Khoản kinh phí này dùng để phục vụ trong đợt tổ chức đêm hội diễn văn nghệ và Hội chợ quê dịp 26/03/2020.

VI. Tổ chức thực hiện

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh tý 2020; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán Tất cả CBGVNV và học sinh tham gia,

Ban tổ chức triển khai kế hoạch đúng thời gian quy định./.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                  La Văn Tuất                                          

Số lượt xem : 66

Các tin khác