Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thi đua các Chi Đội » Thi đua tuần

Thi đua tuần

Kết quả thi đua tuần 19 (từ ngày 13/12 đến 19/12/2019)

Trang 1/2
1 2