Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu phục vụ giảng dạy

Tư liệu phục vụ giảng dạy

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
GIỚI THIỆU TRANG WEB DÙNG ĐỂ TÌM KIẾM TÀI LIỆU

Nhà trường xin giới thiệu qúi thầy cô giáo và các em học sinh trang web có rất nhiều tài liệu thuộc mọi lĩnh vực Về lĩnh vực giáo dục website có rất nhiều nội dung để thầy cô tham...

TÀI LIỆU TẬP HUẤN BẢNG TƯƠNG TÁC

TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ THAM KHẢO CÁCH SỬ DỤNG BẢNG ACTIVINSPIRE Đề nghị thầy cô tải file đính kèm và tham khảo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 7

Trình Duyệt Thuộc Tính1/ Trình duyệt trang2/ Trình duyệt đối tượng  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 6

1. Trình Duyệt Đối Tượng2. Ví dụ3. Trình tự xây dựng bài giảng vận dụng trình Duyệt đối tượng  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 5

1/ Giới thiệu về trình duyệt2/ Trình duyệt Trang3/ Trình duyệt Tài Nguyên4/ Trình duyệt Ghi Chú  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 4

1/ Chế độ Thiết Kế2/ Các thao tác trên đối tượng, nhóm công cụ Marquee3/ Một số ví dụ về thao tác trên đối tượng  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 3

1.Nhóm chức năng "HIỆU CHỈNH"2.Nhóm chức năng "XEM"3.Nhóm chức năng "CHÈN"  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire Part 2

1/ Hướng dẫn đóng, mở, lưu bài giảng (flipchart). 2/ Nhóm chức năng "TẬP TIN"3/ Hiệu chỉnh hồ sơ người dùng4/ Nhóm chức năng "CÔNG CỤ"  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Activ Inspire part 1

1/ Hướng dẫn cài đặt phần mềm Activ Inspire2/ Khởi động, thiết lập ngôn ngữ3/ Bảng điều khiển4/ Các khu vực làm việc trên phần mềm