Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm ứng dụng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Chỉnh sửa ảnh dễ dàng bằng phần mềm Vieas Ex

                         Công cụ miễn phí Vieas Ex cho phép bạn dễ dàng tinh chỉnh màu sắc, độ tương phản, áp dụng một số hiệu ứng, bộ lọc ảnh cơ bản; xoay, cắt ảnh và đặc biệt chèn chữ hay...