Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Kết quả học tập KHỐI 7

Kết quả học tập KHỐI 7

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 7/7

Kết quả năm học 2018-2019 lớp 7/7

Kết quả HL-HK năm học 2018-2019 lớp 7/4,7/5 và 7/6

Kết quả cuối năm lớp 7/4;7/5 và lớp 7/6

Kết quả HKI lớp 7/7

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HKI lớp 7/6

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HKI lớp 7/5

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả KHI lớp 7/4

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HK I -Lớp 7/3

Đề nghị xem file đính kèm.

Kết quả HK I -Lớp 7/2

Đề nghị xem ở file đính kèm

Kết quả HK I -Lớp 7/1

Đề nghị xem ở file đính kèm