Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TÍNH SƯ PHẠM CHO MỘT BÀI GIẢNG BẰNG POWERPOINT

         Hiện nay, việc dùng phần mềm PowerPoint (PPt) là khá phổ biến ở các cuộc hội họp, các cuộc Hội thảo chuyên môn, các lớp huấn luyện nghề của các đơn vị kinh tế…Đã có những cán bộ...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LectureMaker 2.0 để soạn bài học điện tử (e-Learning)

Trong các năm trở lại đây, với việc đổi mới phương pháp dạy học, phong trào sử dụng bài giảng điện tử bằng PowerPoint đã lan rộng khắp trong giáo viên. Một số tiết dạy ở trên lớp, tiết...