Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:35 06/09/2021  

Tuần 37 năm 2021
Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/09/2021)

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

- Phòng chống dịch Covid-19

- Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo kế hoạch tại trường lúc 13g30

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

Thứ Ba
(14/09/2021)

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Tư
(15/09/2021)

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Năm
(16/09/2021)

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Sáu
(17/09/2021)

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Bảy
(18/09/2021)

-  Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

-  Sinh hoạt CM, Tiếp tục tập huấn phần mềm 365, TT 22 của Bộ GD&ĐT lúc 7g30

Họp PHHS các khối lớp trực tuyến lúc 19g30

Chủ Nhật
(19/09/2021)