Thứ Hai, 13/09/2021

Buổi sáng

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

- Phòng chống dịch Covid-19

Buổi chiều

- Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo kế hoạch tại trường lúc 13g30

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

Thứ Ba, 14/09/2021

Buổi sáng

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

Buổi chiều

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Tư, 15/09/2021

Buổi sáng

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

Buổi chiều

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Năm, 16/09/2021

Buổi sáng

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

Buổi chiều

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Sáu, 17/09/2021

Buổi sáng

- Tiếp tục dạy học trực tuyến khối 7,8,9 theo thời khóa biểu, Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối lớp

Buổi chiều

- Dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu

- Kiểm tra dạy học trực tuyến của các khối l

Thứ Bảy, 18/09/2021

Buổi sáng

-  Học sinh Khối 6 học trên truyền hình TRT-Huế theo lịch

-  Sinh hoạt CM, Tiếp tục tập huấn phần mềm 365, TT 22 của Bộ GD&ĐT lúc 7g30

Buổi chiều

Họp PHHS các khối lớp trực tuyến lúc 19g30