Thứ Hai, 20/01/2020

Buổi sáng

Giảng dạy theo kế hoạch

Buổi chiều

Giảng dạy theo kế hoạch

Thứ Ba, 21/01/2020

Buổi sáng

Trải nghiệm "Giúp bạn đến trường" lúc 7g30 (CBGVNV, HS toàn trường, đại biểu)

Buổi chiều

Học sinh, CBGVNV lao động tổng vệ sinh

Thứ Tư, 22/01/2020

Buổi sáng

Niêm phong các phòng học, phòng chức năng

Buổi chiều

Niêm phong các phòng học, phòng chức năng

Thứ Năm, 23/01/2020

Buổi sáng

Trực theo lịch

Buổi chiều

Trực theo lịch

Thứ Sáu, 24/01/2020

Buổi sáng

Trực theo lịch

Buổi chiều

- Tất cả CBGVNV Nam, CTCĐ,BTCĐ, TPT tập trung đón giao thừa tại Trường lúc 18g30

- Trực theo lịch

Thứ Bảy, 25/01/2020

Buổi sáng

Chúc Mừng Năm Mới

 An Khang - Thịnh Vượng - Hạnh Phúc

Buổi chiều

Chúc Mừng Năm Mới

 An Khang - Thịnh Vượng - Hạnh Phúc

Chủ Nhật, 26/01/2020

Buổi sáng

Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý 2020

Buổi chiều

Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Tý 2020