Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 

        

                                                            
    

Họ và tên: La Văn Tuất
 Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: thcsphuduong@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0914050291
Địa chỉ: 89 Phan Đăng Lưu Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác kế hoạch, Tổ chức, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 2691

Các tin khác